Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2012

Η τελευταία.. πράξη Βενιζέλου!

Σύμβαση – θηλιά για να πάρουμε τα δάνεια...
Γραπτές διαβεβαιώσεις και διασαφήσεις από το υπουργείο Οικονομικών και το Νομικό Συμβούλιο του κράτους ότι η νέα δανειακή σύμβαση των 109 δισ. ευρώ δεν αντίκειται στο ελληνικό δίκαιο – προκειμένου να μην υπάρξει θέμα συνταγματικότητας - αλλά και ούτε πρόκειται στο μελλον να έρθει νόμος που να αναιρεί την ισχύ της, επιβάλλουν οι δανειστές. Στη σύμβαση ορίζεται ξεκάθαρα πως το...
εφαρμοστέο δίκαιο είναι....το βρετανικό και τα δικαστήρια επίλυσης διαφορών στο Λουκεμβούργο.
Η Ελλάδα πάντως αναλαμβάνει υποχρέωση να ενημερώσει ανά πάσα στιγμή την Τρόικα, εφόσον προκύψει δικαστική ή διαιτητική απόφαση που θα θέτει εμπόδια στην εφαρμογή του Μνημονίου.
Με τη σύμβαση των 109 δισ. από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος -ΕΤΧΣ, οι δανειστές ορίζουν πως δεν υπολείπονται (ή και προηγούνται) σε περίπτωση αποζημίωσης έναντι οποιουδήποτε άλλου δανειστή. Ζητούν διασφαλίσεις, μεταξύ των οποίων ορίζονται κυρίως τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των τραπεζών (μετοχές, καταθέσεις κλπ).
Η Κομισιόν που φερει την ευθύνη της συντάξεως της σύμβασης αποφεύγει να μιλήσει για ανοιχτά για εγγυήσεις με τη μορφή κρατικών ακινήτων. Θέτει και όρο να μπορεί το ΕΤΧΣ να στέλνει δικούς του ελεγκτές.
Και στους «συνήθεις» (ανά τρίμηνο) ελέγχους της Τρόικα όμως, εάν η χώρα μας δεν επιτύχει να λάβει μια δόση λόγω μη συμμόρφωσης στο Μνημόνιο, τότε θα χρεώνεται και με πρόστιμο για κάθε μέρα καθυστέρησης στις υποχρεώσεις της. Τοτε αντί να πάρει τα λεφτά της δόσεως, θα πληρώνει και ποινή, επιστρέφοντας ένα ποσό που υπολογίζεται με επιτόκιο 2% ετησίως (200 μονάδες βάσης) επί της τελευταίας δόσης που είχε ως τότε εισπράξει.
Αρχικά τα λεφτά των δανείων θα μπαίνουν σε ειδικό λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αν και αυτό συμφωνήθηκε για λόγους «εθνικής αξιοπρέπειας» (αντί για κλειστό λογαριασμό σε ξένη τράπεζα), στη σύμβαση υπάρχει όρος που προβλέπει την αντικατάσταση του λογαριασμού που ανοίχτηκε στην ΤτΕ, με άλλον που τυχόν κριθεί απαιτητός στο μέλλον.
Από τα 109 δισ. ευρώ πάντως, μόνο τα 61 δισ. είναι νέο δάνειο (επιπλέον 24 είναι υπόλοιπα του πρώτου Μνημονίου ενώ άλλα 24 δισ. είναι τα χρήματα που συμφωνήθηκαν την 1.3.2012 για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών).
Και από αυτά όμως στη χώρα θα εισρεύσουν αρκετά ολιγότερα, καθώς θα παρακρατούνται τα διάφορα έξοδα, δαπάνες και τόκοι...
Επιπλέον, όπως επεσήμανε από χτες βράδυ το protothema.gr, προβλέπεται ότι για κάθε εκταμίευση θα πρέεπι η χώρα να είναι συνεπής με όλες της τις υποχρεώσεις.
Αν, δε, συμβεί το αντίθετο, το Ευρωπαϊκό ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ - EFSF) μπορεί να ακυρώσει μέρος ή και όλο το δάνειο και τα ποσά να καταστούν ληξιπρόθεσμα και άμεσα απαιτητά.
Σε περιπτώσεις, δε, καθυστερήσεων προβλέπονται πανωτόκια, ενώ από το ποσό της κάθε δόσης, πρώτα θα καλύπτονται τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές, αμοιβές, τόκοι υπερημερίας και στη συνέχεια θα καλύπτονται οι ανάγκες της χώρας.
Η πρώτη δόση θα εκταμιευθεί στις 19 Μαρτίου, ώστε να αποπληρωθούν τα ομόλογα που λήγουν μια μέρα μετά.
(από protothema, hassapis-peter)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails