Κυριακή, 11 Μαρτίου 2012

Να αποκεντρωθεί η διαχείριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

 ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜ.ΑΡ
          Η μεταφορά της διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 από τις Αιρετές περιφέρειες και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην όλη διαδικασία διαχείρισης των μέτρων του προγράμματος. Τα παραπάνω αναφέρουν σε ερώτησή τους, ο Πρόεδρος και οι βουλευτές της...
ΔΗΜ.ΑΡ Φώτης Κουβέλης, Θανάσης Λεβέντης, Νίκος Τσούκαλης και Γρηγόρης Ψαριανός.
          Οι βουλευτές επισημαίνουν την ανάγκη για ταχεία απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων, για την υποστήριξη και ανάπτυξη του απαξιωμένου και αποσαρθρωμένου  πρωτογενή τομέα της χώρας και ερωτούν τον αρμόδιο υπουργό, εάν προτίθεται να αναθέσει και πάλι στις υπηρεσιακές δομές  των Αιρετών Περιφερειών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων,  τη διαχείριση των μέτρων  του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης  2007-2013.
Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Η διαχείριση των μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 είχε ασκηθεί με επιτυχία και αποτελεσματικότητα από τις Αιρετές περιφέρειες και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας, έως το τέλος του 2010.
 Ωστόσο, όπως αναφέρεται, η αναστροφή του δοκιμασμένου μοντέλου της αποκεντρωμένης εφαρμογής  των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης, με τη συγκέντρωσή τους στην έδρα του Υπουργείου και την αποκλειστική διαχείρισή τους από την κεντρική υπηρεσία, έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην όλη διαδικασία διαχείρισης των ανωτέρω μέτρων.
Ειδικότερα, παρατηρείται:
·        Αδυναμία στην εξυπηρέτηση των διαδικασιών αξιολόγησης, γνωμοδότησης και ταχείας έκδοσης  των αποτελεσμάτων για τους δικαιούχους.
·        Καθυστέρηση  των πληρωμών των δυνάμει δικαιούχων των Σχεδίων Βελτίωσης και, κατά συνέπεια, καθυστέρηση στην υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων.
·        Αδρανοποίηση των περιφερειακών Γεωργικών Υπηρεσιών, αλλά και του έμπειρου  γεωτεχνικού επιστημονικού προσωπικού που τις στελεχώνουν.
·        Ανυπαρξία επιτόπιων ελέγχων σε όλα τα στάδια  αξιολόγησης  και υλοποίησης των μέτρων.
·        Οπισθοδρόμηση από την θεμελιώδη αντίληψη  για τον αποκεντρωμένο και υποστηρικτικό ρόλο του κράτους και της αυτοδιοίκησης στον καταρρέοντα αγροτικό τομέα και τους αγρότες.
·        Απαξίωση της κεκτημένης προσφοράς των δημοσίων  υπηρεσιών με την ανάθεση αρμοδιοτήτων σε ιδιωτικές εταιρείες. Σημειώνεται ότι, από τους 7.700 φακέλους των Σχεδίων Βελτίωσης που υποβλήθηκαν πανελλαδικά, με συνολικό προϋπολογισμό 670.000.000€, μία ιδιωτική εταιρεία αναλαμβάνει την αξιολόγηση, στο πρώτο τετράμηνο, των 5.000 φακέλων.
Με το δεδομένο ότι η ορθή και ταχεία απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων για την υποστήριξη και ανάπτυξη  του απαξιωμένου και αποσαρθρωμένου  πρωτογενή τομέα της χώρας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την απαιτούμενη ανάταξη της ελληνικής γεωργίας,
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
Εάν προτίθεται να αναθέσει και πάλι στις υπηρεσιακές δομές  των Αιρετών Περιφερειών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων  τη διαχείριση των μέτρων  του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης  2007-2013 που αφορούν σε Σχέδια Βελτίωσης, Ολοκληρωμένα προγράμματα Αγροτικού Χώρου, Μεταποίηση αγροτικών προϊόντων κ.ά.
Οι ερωτώντες βουλευτές
Φώτης Κουβέλης
Θανάσης Λεβέντης
Νίκος Τσούκαλης
Γρηγόρης Ψαριανός

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails