Σάββατο, 16 Ιουνίου 2012

Τουρισμός στον... πάγο

thumbΣημαντική υστέρηση στις κρατήσεις από το εξωτερικό κατέγρα­ψαν οι επιχειρήσεις στους περισσότερους κλάδους της τουρι­στικής οικονομίας εξαιτίας της πολιτικής αστάθειας. Στον ξενο­δοχειακό κλάδο η μείωση στον ρυθμό εισόδου νέων κρατήσεων στα συστήματα των μονάδων στο χρονικό διάστημα από τις εκλογές μέχρι σήμερα εξακολουθεί να κυμαίνεται μεταξύ 30% και 50%. Επίσης, κα­ταγράφονται ακυρώσεις κρατήσεων ακόμη και σε...
ξενοδοχειακές μο­νάδες 5 αστέρων.
Σύμφωνα με εκπροσώπους των ξενοδόχων της Αθήνας, στις μονάδες τις πρωτεύουσας οι κρατήσεις μέσω εξειδικευμέ­νων διαδικτυακών τόπων, τις πρώτες πέντε ημέρες μετά τις εκλογές, είχαν παγώσει, ενώ σήμερα κινούνται με πτώση της τάξης του 35% σε σχέση με την ίδια περί­οδο πέρυσι.
Η ίδια τάση μείωσης του ρυθμού νέων κρατήσεων παρατηρήθηκε μετά τις εκλογές και στις επιχειρήσεις ενοικιάσεως αυτοκινήτων, όπως σημειώνουν υψηλόβαθ­μα στελέχη εταιρειών του κλάδου. Σε ό,τι αφορά το γιότινγκ, τη μεγαλύτερη πτώση στις κρατήσεις μεταξύ των διαφόρων κατη­γοριών σκαφών καταγράφουν τα μικρά κρουαζιερόπλοια. Εκπρόσω­ποι του κλάδου εκτιμούν τη μείωση των κρατήσεων σε ποσοστό που αγγίζει το 50% σε σχέση με πέρυσι.
Ζητείται πλαίσιο
Ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ Α. Ανδρεάδης επισημαίνει ότι είναι στρατηγι­κός ο ρόλος του τουρισμού στην έξοδο της χώρας από την κρίση, ενώ συνιστά τη λήψη οριζόντιων και ειδικών μέτρων για τον τουρισμό. Τα οριζόντια πρέπει να αφορούν την επανέναρξη χρηματοδότησης των επιχειρήσεων από το τραπεζικό σύστημα, την καθιέρωση σταθερού και ελκυστικού φορολογικού πλαισίου, την αποτελεσματική πάταξη της γραφειοκρατικής και της εχθρικής αντιμετώπισης κάθε επιχειρη­ματικής προσπάθειας από τον δημόσιο τομέα, τη χωρίς καθυστέρηση πλήρη απελευθέρωση των επαγγελμάτων, την ταχεία απονομή της Δι­καιοσύνης και την ύπαρξη συγκεκριμένου χωροταξικού σχεδιασμού με ξεκάθαρες χρήσεις γης.
Τα ειδικά μέτρα για τον τουρισμό πρέπει να αφορούν την επίλυση του προβλήματος στις διαδικασίες χορήγησης βίζας Σένγκεν, τη μεί­ωση του ΦΠΑ στο συνολικό τουριστικό πακέτο, τη μείωση του Σπατόσημου κατά 50%, τη δημιουργία νέου θεσμικού πλαι­σίου λειτουργίας των αεροδρομίων και λιμένων, την ολο­κλήρωση του χωροταξικού σχεδίου για τον τουρισμό, την επανεξέταση του επενδυτικού νόμου, την εφαρμο­γή σχεδίου στήριξης της ακτοπλοΐας και την ενεργοποί­ηση της κοινής εταιρείας μάρκετινγκ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Στο μεταξύ, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών για την αλλαγή του κλίματος που έχει διαμορφωθεί για τη χώρα στις διεθνείς τουριστικές αγορές, προχώρησε στην ενσωμάτωση στην υφιστάμενη καμπάνια προβολής, ειδικής πλατφόρμας η οποία σκοπό έχει την προώθηση ενεργειών θετι­κής δημοσιότητας στο Διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ειδική ενότητα «Τhe true story about Greece » έχει δημιουργηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΟΤ www.visitgreece.gr, όπου θα αναρ­τώνται όλες οι θετικές ειδήσεις σχετικά με την Ελλάδα.
Παράλληλα, με πρωτοβουλία της Ένωσης Ξενοδόχων Ρεθύμνου δι­οργανώνεται στο Βερολίνο, σε ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέ­ντρα, το Ηelle - Mitte, προώθηση του προορισμού για τις ημερομηνίες 3 Σεπτεμβρίου έως και 8 Σεπτεμβρίου.
Άφαντοι οι Έλληνες
Η κατακερματισμένη εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό εξαιτίας της πολιτικής αστάθειας και του διλήμματος «δραχμή ή ευρώ», το μπαράζ ακυρώσεων στις κρατήσεις και η σταδιακή αύξηση των αφίξεων σε γειτονικές χώρες όπως η Τουρκία, έχουν προκαλέσει κατακόρυφη πτώση της κίνησης στους δημο­φιλείς ελληνικούς προορισμούς.
Με τους ξένους φέτος να νιώθουν ανα­σφάλεια να επισκεφθούν τα αγαπημένα τους ελληνικά νησιά και με τους Έλληνες να μην μπορούν να παραθερίσουν παρά μόνο στο εξοχικό τους, το φετινό καλοκαίρι προ­βλέπεται δυσοίωνο.
Ο πιο ταξιδιάρης λαός, οι Γερμανοί, θα προτιμήσει φέτος άλλους προορισμούς, όπως την Τουρκία και ίσως την Ισπανία, με τις απώλειες στην Ελλάδα να φτάνουν το 30%. Η βρετανική αγορά επίσης δεν προσφέρει φέ­τος στον ελληνικό τουρισμό, καθώς τόσο η οικονομική κρίση όσο και η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων κρατούν μακριά τους Βρετανούς τουρίστες. Οι αφίξεις από άλλες χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Ολλανδία και οι σκανδιναβικές χώρες, παρουσιάζουν επίσης κάμψη που μάλλον είναι ελεγχόμενη και ίσως σε αρκετές περιπτώσεις να μη φτά­σει στο 10%.
Από άλλες χώρες, όπως η Ρωσία, οι ΗΠΑ ή το Ισραήλ, η εικόνα είναι σίγουρα θετική για τους Ρώσους, που εξακολουθούν να βρί­σκουν ελκυστικές τις διακοπές στην Ελλάδα, αν και έχει παρατηρηθεί ότι διεκδικούν πιο επίμονα χαμηλότερες τιμές από τους ξενο­δόχους.
Όσο για τους Έλληνες, αναμένεται να εί­ναι άφαντοι φέτος από τα ελληνικά νησιά. 500.000 οικονομικά αδύναμοι Έλληνες, που έκαναν χρήση των προγραμμάτων κοινωνι­κού τουρισμού, θα μείνουν φέτος στα σπίτια τους, αφού η προηγούμενη κυβέρνηση κα­τήργησε τα προγράμματα αυτά. Εκατοντά­δες χιλιάδες επίσης Έλληνες είναι άνεργοι και άλλοι που απασχολούνται δεν έχουν ικα­νά εισοδήματα να καλύψουν τις ανάγκες της εφορίας.
Τα πακέτα που πληρώνουν οι ξένοι για να έρθουν στην Ελλάδα είναι ασυγκρίτως φθη­νότερα του κόστους που έχει ένα πακέτο για μια ελληνική οικογένεια ή ένα ζευγάρι. Λίγο - πολύ, όσο πληρώνουν οι Έλληνες για δια­μονή μόνο σε ένα ελληνικό ξενοδοχείο, πλη­ρώνουν οι ξένοι για διαμονή, αεροπορική με­ταφορά, φαγητό και ίσως κά­ποιες εκδρομές.
(από topontiki)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails