Πέμπτη 17 Μαΐου 2012

Μας κυβερνά η αδελφότητα του όφεως;

ΜΟΡΦΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Στον κόσμο των μορφών, του περιορισμού και των ορίων, μέσα στον χώρο και τον χρόνο , ανακαλύπτουμε την ενέργεια της Θείας Αρχής στο συνειδησιακό επίπεδο μέσω της απελευθέρωσης του εαυτού μας από τον εγωιστικό μικρόκοσμο με τον οποίο αυτοπροσδιοριζόμαστε.
Με την χρήση των ενεργειακών πεδίων της Γης έχουν την δυνατότητα οι
επονομαζόμενη και «Αδελφότητα του Όφεως» να ελέγχουν και να κατευθύνουν την θέληση και τις ανθρώπινες επιθυμίες .
Ένα βασικό χαρακτηριστικό τους «εργαλείο» δύναμης είναι η σεξουαλική διέγερση που αποδυναμώνει την Επίφυση...

Σε αντιπαραβολή της πιο πάνω τριαδικότητας των διαχωριστικών μερών που έχουν σχέση με το...
είναι μας αλλά και με τον Συμπαντικό χώρο, άς ξεκινήσουμε με το χαμηλότερο επίπεδο που δηλώνει το ενστικτώδη – σωματικό μέρος ελέγχου του εαυτού μας , τον αρχαίο όφη , τον από τον νωτιαίο και το νευρικό σύστημα εκφραζόμενο , και που στον γήινο κόσμο μας βρίσκετε καταχθονίως κριμένος στο πιο σκοτεινό του σημείο, τα Τάρταρα των σωθικών της Γής. Κωδικοποιημένο το «όλον» του Σύμπαντος Μακρόκοσμου στον Μικρόκοσμο, θα δούμε πώς από την αρχαιότητα αφήνεται ή υποψία πώς υπάρχει πραγματικά ένας υπόγειος κόσμος πού κατοικείται από άλλες οντότητες με τις οποίες οί επί την γή άνθρωποι και επί των ουρανό αγγελικές δυνάμεις έχουν έναν συνεχή αγώνα .
Στην Αποκάλυψη του Ιωάννη θα διαβάσουμε τά εξείς αποκαλυπτικά πού μας αφήνουν την πεποίθηση πώς ό απόστολος , πού απομονώθηκε στο σπήλαιο της Πάτμου , με την βοήθεια του ουράνιου φωτός μέσω της Επιφύσεως του έλαβε γνώση αυτής της αρχαίας διαμάχης.
Διαβάζουμε λοιπόν στο εδάφιο Ε΄3 και Ε 13΄, « και ουδείς εδύνατο εν τώ ουρανώ , ούτε επί της γής ούτε υπό κάτω της γής ανοίξαι το βιβλίο», και ακόμη , «Και πάν κτίσμα ό έν τώ ουρανώ, και επί της γής και υπό κάτω της γής και επί της θαλάσσης».
Αλλά , οί αποκαλύψεις για τους υπογήϊνους βρίσκονται και σε απόσπασμα στην Προς Φιλιππησίους επιστολή Β΄10 αναφέρεται, « ίνα έν τώ ονόματι Ιησού πάν γόνυ κάμψη , επουράνιων και επιγείων και καταχθονίων»
Ο C.W.Leadbeater,μας πληροφορεί ότι, ο κόσμος μας κυβερνάται από μια αδελφότητα Μυστών οι οποίοι αφού έφθασαν στην ένωση με το θείο , παραμένουν στην γή γθρωπότητα.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, η αδελφότητα αυτή , φθάνοντας στην ένωση με τον θεό έγιναν θεοί γι αυτό και έχουν την ικανότητα να παραμένουν στην γή και να μας οδηγούν.
Λέει μάλιστα πώς: «Κατ’ αρχήν δεν υπάρχει τυχαία ανάπτυξη, αυτή καθοδηγείται αφανώς από σώμα τελειοποιηθέντων ανθρώπων, το οποίο ονομάζεται Μεγάλη Λευκή Αδελφότητα – σώμα το οποίο υπάρχει για να εκτελεί την Βούληση του Λόγου του Ηλιακού μας συστήματος.
Εργάζεται με έναν μηχανισμό τόσο ευρύ και πολύπλοκο , ώστε από το φυσικό πεδίο δεν μπορούμε να διακρίνουμε παρά ένα μόνο τμήμα της λειτουργίας του …Εξ άλλου η μέθοδος της εξελίξεως είναι κυκλική .»
Γιαυτό ως σύμβολό τους χρησιμοποίησαν τον ουροβόρο όφη τον οποίο συσχέτισαν με τον κύκλο του χρόνου αλλά ήταν και αρχέγονο σύμβολο του Ήλιου .
Ο όφις, ήταν το κυρίαρχο σύμβολο των Ατλάντων.
Το καθεαυτό Ατλάντειο στοιχείο μέσα από το οποίο μπορούμε να ανακαλύψουμε την σε οποιαδήποτε εμφάνισή του να υποδηλώνει την ατλάντια επιρροή .
Με τον όφη κωδικοποιούταν η Ενέργεια της Δημιουργίας μέσα από ελικοειδή κίνηση των μορίων πού δομούν τις μορφές.
Όμως , αυτήν την μορφή έχει ή κατερχόμενη ενέργεια προς εμψύχωση των στοιχειακών δυνάμεων πού μορφοποιούν τον κόσμο.
Η ανερχόμενη , έχει την κωδικοποιημένη εικόνα του Αετού του Διός. Ο Αετός , είναι ένα αρπακτικό πουλί πού πετά σε μεγάλα ύψη , στον αιθέρα, και αποτελεί τον μεγάλο εχθρό του όφη.
Ενώ με την μορφή λευκής Περιστεράς, εκφράζετε το Άγιο Πνεύμα, το Φώς της Θεότητας πού ενεργεί επί της Επιφύσεως και που δηλώνει την αρμονική συνύπαρξη του Πνεύματος καί του σώματος. Δηλαδή την γνώση του εαυτού μας.
(από okloios)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails